ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit television หรือย่อว่า CCTV )
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด    หรือจะเรียกว่า  ” กล้องวงจรปิดก็ได้เช่นเดียวกันระบบของกล้องวงจรปิดนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพ/ดูภาพ ซึ่งเรียกว่าจอภาพ ( Monitor ) โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่คนละที่กับกล้อง เช่นห้องควบคุม ห้องเซอร์เวอร์ ป้อมยามรักษาความปลอดภัยฝ่ายบุคคล ฯลฯ

ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด+อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบกล้องวงจรปิด CCTV มีดังนี้

1. กล้องวงจรปิด (CCTV Camera)
2. เลนส์กล้องวงจรปิด (CCTV Lenses)
3. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ( Digital Video Recorder หรือ DVR )
4. จอภาพ ( TV หรือ LCD Monitor)
5. กล่องครอบกล้องวงจรปิด ทั้งแบบภายใน และ ภายนอกอาคาร ( Housing Indoor , Housing Outdoor )
6. กล่องควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิด (Control System)
7. สายสัญญาณภาพ RG6 สำหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด
8. สายไฟ AC-DC สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้องวงจรปิด
9. และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด

การใช้งานในรูปแบบต่างของกล้องวงจรปิด

การใช้งานในรูปแบบต่างของกล้องวงจรปิด

• รับติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ต่างๆ
• ติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมหรือดูการทำงานของพนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
• ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารต่าง ๆ ทั้ง เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น ฯลฯ
• ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจดูแลสภาพโดยรวมบนท้องถนน ฯลฯ

กล้องวงจรปิดส่วนมากที่ใช้งานในปัจจุบันนี้มี 2 แบบ
1. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งตายตัว (Fix Camera)
2. กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้-ซูมได้ ควบคุมได้ (Pan/Tilt/Zoom Camera)

1. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งตายตัว (Fix Camera)
กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไปแล้วไม่สามารถจะขยับตัวกล้อง หรือ หมุนเปลี่ยนทิศทางมุมมองในการดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ ถ้าต้องการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทาง ก็จะต้องถอดตัวกล้องแยกออกจากขากล้อง แล้วยึดติดกล้องวงจรปิดในต่ำแหน่งใหม่แทน

2. กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้-ซูมได้ควบคุมได้ (Pan/Tilt/Zoom Camera)
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิด ปัจจุบันโรงงานผลิตกล้องวงจรปิดจึงได้ผลิตกล้องที่มี ความสามารถ ทำให้กล้องวงจรปิดหมุนปรับทิศทางและซูมภาพได้ สามารถที่จะปรับให้หมุนซ้าย / ขวา ก้ม-เงย ซูม ได้ โดยผ่านทาง เครื่องควมคุม ( Key Board Control ) ซึ่งกล้องวงจรปิดชนิดนี้เรียกว่า กล้อง Speed Dome”  สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา และ ซูมภาพได้ไกล 100-300 เมตร ( แล้วแต่รุ่นของกล้องวงจรปิด ) สามารถปรับมุมก้มเพื่อจะดูวัตถุหรือคนที่อยู่บนพื้นดิน ซึ่งมีระดับต่ำกว่าตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อง หรือมุมเงยเพื่อมองไปยังอาคารที่สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นทิศทางตรงด้านหน้า หรือจะหมุนไป ยังทิศทางอื่นๆ ก็สามารถทำได้

การพิจารณาเลือกใช้ กล้องวงจรปิด Speed Dome ควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน เพื่อประหยัดเงินและอื่นๆ เช่น ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน สภาพแวดล้อมปกติ ก็ควรใช้ กล้องวงจรปิด Speed Dome แบบ Indoor ธรรมดาสำหรับที่ใช้ภายในอาคาร แต่ถ้าเป็นการใช้งานภายนอกอาคาร ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ กล้องวงจรปิด Speed Dome แบบ Out door ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่นั้น ๆ  ซึ่งอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงจนถึงสูงมาก ซึ่งตัวกล้องวงจรปิดสามารถทนทานต่อแดดและฝนได้เป็นอย่างดี