MIE จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดอินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล พัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ ตัดกิ่งไม้ ตัดสายไฟเก่า ทำความสะอาดห้องน้ำ พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่พระมณฑปและหลอดไฟ Spotlight  จากนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระ ณ วัดอินทร์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี