MIE จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ร่วมถวายหลอดไฟและติดตั้งไฟสปอตไลท์ ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี

        แสงแห่งบุญ MIE จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ร่วมถวายหลอดไฟและติดตั้งไฟสปอตไลท์ ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี 

        เมื่อวันที่ 27 พ.ย 2564 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่พระอุโบสถ เปลี่ยนหลอดไฟสปอตไลท์ เปลี่ยนหลอดไฟที่ศาลาการเปรียญและล้างห้องน้ำ จากนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระ ณ วัดเสาธงหินต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี