MI Group จัดกิจกรรมจิตอาสา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าถวายวัดหนองตายาย จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ วัดหนองตายาย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด มอบหมายให้ นายอานนท์ หนีภัย ผู้จัดการแผนก Maintenance และคณะ ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งภายในและนอกศาสนสถาน ประกอบด้วย ไฟฟ้าส่องสว่างภายในและรอบอุโบสถ ปลั๊กไฟสำหรับใช้ในอุโบสถ ติดตั้งโคมไฟถนนใหม่ 2 ดวง เปลี่ยนหลอดใหม่ 10 ดวง พร้อมติดป้ายชื่อหลวงพ่อบุญบันดาลประทานพร องค์พระประธานภายในอุโบสถ

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์และชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำดีตอบแทนสังคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่