MISD ร่วมงาน Metaverse Education Community ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชนและโลกเสมือน

      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ Just Co สามย่านมิตรทาวน์ นายสาธิต สาตรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน (MISD) ร่วมงาน Metaverse Education Community จัดโดย บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลีพวิ่ง จำกัด และ บริษัท
บล็อกเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Metaverse Education Community ซึ่งจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน (Metaverse) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการศึกษาของประเทศไทยต่อโลกสมัยใหม่ และยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 20 แห่ง เข้าร่วม เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษารุ่นใหม่ สู่โลก Digital web3

      ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง Metaverse ของภาคอีสาน พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทั้งในระดับนักศึกษา คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัย และระดับประเทศต่อไป

#Metaverse
#คิดแบบสาธิต
#RMUTI
#Velaverse
#MISD


ภาพ. : anitech smartidgoup

ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่