Mi Group ร่วมเป็นส่วนหนึ่งต้อนรับ APEC พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (Mi Group) และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC ในงานจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation)

      Mi Group ในฐานะบริษัทฯ ที่ให้บริการงานด้านการออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ และบริการงานที่ปรึกษาโครงการ ในด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม FIBER OPTIC, SDH, DWDM ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (Tele-metering system), SCADA ตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างครบวงจร

      ได้ร่วมมือกับ Bitkub ในฐานะบริษัทที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมด้วย NECTEC ร่วมพัฒนา “city information platform” เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ “NAIMUENG “ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการเชื่อมโยงข้อมูลจาก “smart pole” ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น กล้อง CCTV อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ระบบเตือนภัย และอื่นๆ เพื่อให้เข้ามาแสดงผลที่ “Platform NAIMUENG”

      “NAIMUENG” คือ city information platform ของคนไทยที่ตอบโจทย์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเมือง ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ทั้ง อดีต ปัจจุบัน และพยากรณ์อนาคตได้อีกด้วย

      สำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ใน 21 เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคตามแนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance

      ทั้งนี้ MI Group พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่