MI Group หนุน “Thailand Smart City Expo 2022” จับมือ NECTEC พัฒนา ‘NaiMuang’ แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (Mi Gruop) พร้อมด้วยนางวรวรรณ พรหมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart City Expo 2022”

     ซึ่งได้รับเกียรติจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ร่วมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

     บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท MI Group ร่วมวิจัยและพัฒนา City Information Platform ร่วมกับ NECTEC เพื่อยกระดับชีวิตคนเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความภาคภูมิใจนำเสนอ “NaiMuang” City Information Platform สัญชาติไทย ที่จะมาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์วางแผนเพื่อรับมือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง และยกระดับชีวิตคนเมืองให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน

     การทำงานของ NaiMuang คือการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของเมือง อาทิเช่น ภาพจากกล้อง CCTV และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ นำมาประมวลผล ดัดแปลง และจัดกลุ่ม ด้วยระบบ AI จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ถูกประมวลผลออกมาจะทำให้สามารถบอกข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาในอดีต ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ปริมาณรถบนถนน ชนิดรถ ความเร็วรถในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถวิเคราะห์แถวคอย ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ การตรวจจับใบหน้า การจอดรถในที่ห้ามจอด การดูน้ำท่วมบนถนน เป็นต้น

     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาให้ความรู้ และจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 7 กลุ่มที่ครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ ได้แก่ ระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 150 บูธ

     โดยภายในงานยังจะมีกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน อาทิ สัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมทุกด้านในการใช้ชีวิต การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย แบ่งปันความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม การจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Metaverse กับเทคโนโลยี AR และ 3D Interactive เป็นต้น

     สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน “Thailand Smart City Expo 2022” ได้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. นี้ ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย “NaiMuang” ประจำบูธ E21 สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://thailandsmartcityexpo.com

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่