Mi Group จับมือ GetAlarmz จัดบูธกิจกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ หมอประจำตัวและหมอประจำบ้านผ่าน “Get Alarmz Appilcation”

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายทรงวุฒิ ประสงค์ดี ผู้แทนบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (Mi Gruop) ร่วมกับบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GetAlarmz) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์ “เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา” โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยรศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

     โดย Mi Group และ GetAlarmz ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชั่น “Get Alarmz” นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะ ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำอุปกรณ์ loT เข้ามาเพื่อใช้คาดการณ์และเฝ้าระวังการเกิดโรค ซึ่งออกแบบโปรแกรมในการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล บันทึกข้อมูลสุขภาพและเชื่อมโยงประวัติการตรวจรักษาจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงปาฐกถาพิเศษ การเสวนา และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ซึ่งบทสรุปผลยุทธศาสตร์เขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างสรรค์รูปแบบการบริการ และเป็นพื้นที่กลางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวลเนสมูลค่าสูงต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่