MI Group จัดกิจกรรม “สุขล้วน ณ สวนผึ้ง” ปรับปรุงซ่อมแซมและบริจาคสิ่งของให้น้องนักเรียน

     Mi Group สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยในกิจกรรม “สุขล้วน ณ สวนผึ้ง” ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 MI Group ร่วมกับชมรมสานฝันปันโอกาส จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างด้วยการแบ่งปันประจำปี 2565 “สุขล้วน ณ สวนผึ้ง” ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำโดยนายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น พร้อมด้วยนางวรวรรณ พรหมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และพนักงานเข้าร่วมกว่า 60 คน

  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ อาทิ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องตัดหญ้า กล้องวงจรปิด และระบบโซล่าเซลล์ รวมถึงซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน ทาสี ทำความสะอาดบริเวณสนามหญ้า พื้นโรงเรียน และห้องน้ำ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนต่อไป

   

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมป์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 48 คน คุณครูจำนวน 6 คน

ภาพ : Media Team Mi Group

ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่