Mi Group โชว์นวัตกรรม “NaiMuang” และ “Get Alarmz” ในโครงการอบรมวิชาการบริบทท้องถิ่น @เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น นางวรวรรณ พรหมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด ร่วมด้วยนางหอมหวล ทิพย์รอด กรรมการผู้บริหารบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน พร้อมออกบูทแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง (Smart City)

ประกอบด้วย “NaiMuang” City Information Platform สัญชาติไทย ที่จะมาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์วางแผนเพื่อรับมือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง และยกระดับชีวิตคนเมืองให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน ทำงานโดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของเมือง อาทิเช่น ภาพจากกล้อง CCTV และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ นำมาประมวลผล ดัดแปลง และจัดกลุ่มด้วยระบบ AI จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ถูกประมวลผลออกมาจะทำให้สามารถบอกข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาในอดีต ในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณรถบนถนน ชนิดรถ ความเร็วรถในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถวิเคราะห์แถวคอย ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ การตรวจจับใบหน้า การจอดรถในที่ห้ามจอด การดูน้ำท่วมบนถนน เป็นต้น

และ “Get Alarmz” เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชั่น นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะ ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำอุปกรณ์ loT เข้ามาเพื่อใช้คาดการณ์และเฝ้าระวังการเกิดโรค ซึ่งออกแบบโปรแกรมในการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล บันทึกข้อมูลสุขภาพและเชื่อมโยงประวัติการตรวจรักษาจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษและมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 3,000 คน เข้าร่วม

ภาพ / ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่