“ในเมือง” แพลตฟอร์มเพื่อผู้บริหารยุคดิจิทัล ระบบบริหารจัดการและรวบรวมข้อมูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมเเพ็ค ชาเรนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี “Naimueang City Information Platfrom” โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และเนคเทค (NECTEC) ร่วมจัดบูธกิจกรรมภายในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2566 ประจำปี พ.ศ.2566

โดยนำเสนอระบบบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารเมืองด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารเมืองโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารมองภาพรวม และตัดสินใจในการบริหารเมืองได้อย่างถูกต้องสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก