เริ่มแล้ววันนี้วันแรก !! Thailand Smart City Expo 2023 “NAIMUEANG” พร้อมแล้วกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

📣เริ่มแล้ววันนี้วันแรก !!! 📌”Naimueang” พร้อมแล้วกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อส่งเสริมสังคมเมืองอัจฉริยะที่ดีให้กับประเทศไทย “Thailand Smart City Expo 2023” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 4 ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. 📣เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมบูทนิทรรศการ “Naimueang” ซึ่งประกอบไปด้วย ซอฟแวร์บริหารจัดการกล้อง CCTV ที่ชื่อว่า “Larry” (ลารี่) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้อง CCTV ครบวงจร สามารถตั้งค่า แก้ไขปัญหา และดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถจัดการกล้องจากทุกที่ ตรวจสอบสถานะ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์ได้ทันที และรองรับการทำงานผ่าน protocol API, RTSP, ONVIF, HTTP รวมถึงมีการใช้ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดจากศูนย์กลางอย่างครบวงจร 📣และ My PCU โปรแกรมสำหรับบันทึก จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่ระดับสถานีอนามัย ศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้ข้อมูลและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ครอบคลุมถึงยา เวชภัณฑ์ และการเบิกจ่าย รวมทั้งชุดอุปกรณ์ IOT Security and Healthcare การใช้ INTERNET OF THINGS (IOT) ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการพัฒนา IOT ทางการแพทย์ การตรวจสอบอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น 📌ห้ามพลาด Thailand Smart City Expo 2023 หากคุณเป็นผู้ประกอบการและผู้นำด้านนวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ✅Smart Living ✅Smart Governance ✅Smart People ✅Smart Energy ✅Smart Economy ✅Smart Environment ✅Smart Mobility #SmartCity #ThailandSmartCityExpo2023 #Naimueang #Nectec