“Naimueang” ชู “Larry” ซอฟแวร์บริหารจัดการกล้อง CCTV ยกระดับระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ดันไทยสู่ Smart City

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น G ฮอลล์ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ.2566 “Thailand Smart City Expo 2023” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ และสัมมนาจากผู้นำเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
.
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท เข้าร่วม

นายสาธิต สาตรพันธุ์ นักวิจัยโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม “Naimueang” มาพร้อมด้วยซอฟแวร์บริหารจัดการกล้อง CCTV ที่ชื่อว่า “Larry” (ลารี่) ซึ่งเป็นชอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้อง CCTV ครบวงจร สามารถตั้งค่า แก้ไขปัญหา และดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถจัดการกล้องจากทุกที่ ตรวจสอบสถานะ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์ได้ทันที และรองรับการทำงานผ่าน Protocol API, RTSP, ONVIF, HTTP รวมถึงมีการใช้ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดจากศูนย์กลางอย่างครบวงจร ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลอุปกรณ์จากทุกที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ เรียกดูภาพย้อนหลังได้ทันที ทำให้การจัดการข้อมูลจากหลายแหล่งง่ายยิ่งขึ้น
“Larry” ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และสามารถผนวกเข้ากับระบบอื่นได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบัน “Larry” ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จริงอย่างเหนือระดับ เพิ่มความคล่องตัว ความสะดวกในการใช้งาน ไปจนถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับ “งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ.2566” หรือ “Thailand Smart City Expo 2023” ครั้งที่สองนี้ นับเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะในการพัฒนาเมืองผ่านงานแสดงสินค้า และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมสัมมนาภายในการจัดงานครั้งนี้
โดยภายในงานจะแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีออกเป็น 7 ด้านสำคัญสำหรับ Smart City ได้แก่ Smart Telecom, Smart Energy, Smart Living, Smart Industry & Retail, Smart Mobility, Smart Environment และ Smart Healthcare ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท