MIE มุ่งมั่น ตั้งใจ วางเป้าปีนี้ทะลุ 3,000 ล้านบาท

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด วางเป้าหมายรายได้ปี 2567 ไว้ที่ 3 พันล้านบาท พร้อมผลักดันบริการใหม่ของบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ได้รายได้ตามเป้าหมายด้วยการยกระดับเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตอบสนองกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ได้จัดงานต้อนรับพนักงานเข้าสู่การทำงานวันแรกของปี ภายใต้ชื่องานว่า “Executive Blessing You” ทั้งพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
ซึ่งผู้บริหาร คุณวรวรรณ พรหมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจ้งสรุปถึงการทำงานในปีที่ผ่านมาและได้บอกถึงแผนงานให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบเพื่อที่พนักงานทุกคนจะได้มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันในปี 2567

“ในปีนี้บริษัทของเรามีแผนที่จะขยายงานยกระดับเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารเมือง ที่มีชื่อว่า “ในเมือง” ที่ตอบสนองงานด้านเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ท ซิตี้ ที่ทางบริษัทมองเห็นศักยภาพ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีความต้องการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อบริหารเมืองและยกระดับเมืองให้เข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ”

ลำดับถัดไป คุณสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายในปีนี้ของบริษัทฯให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ

“ผมอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมาย เพื่อที่จะได้เห็นภาพของตัวเราเอง และของบริษัทร่วมกัน ว่าเราจะเดินไปอย่างไร ส่วนเป้าหมายปีนี้ของบริษัทฯผมประมาณการรายได้ไว้ที่ 3,000 ล้านบาท
ปีต่อไปจะเป็น 5,000 ล้านบาท และปีถัดๆไปก็จะไปจนถึง 10,000 ล้านบาท นับจากปีนี้บริษัทของเราจะเปลี่ยนแปลงไป มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น จะมีเพื่อนใหม่คนใหม่ ๆ มาช่วยทำงานร่วมกันจนถึงเป้าหมายที่เราวางไว้”
พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2567