เริ่มวันนี้!! มัลติ อินโนเวชั่น โชว์เหนือ ยกทัพแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเมืองและสถานพยาบาลกับงานสมาคมสันนิบาตเทศบาล ฯ จ.เชียงใหม่ 4 – 6 มกราคม 67

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (MIE) และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด (MIH) กลุ่มบริษัทในเครือ Migroup ได้นำสินค้าและบริการ ด้านสมาร์ทซิตี้ และ เฮลแคร์ ไปจัดแสดงที่การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2567 ประจำปี 2567 จัดงานระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (MIE) นำระบบสำคัญไปจัดแสดงภายในงานได้แก่ แพลตฟอร์มบริหารเมืองอัจฉริยะ Smart City

NAIMUEANG INTELLIGENT SMART CITY PLATFORM
แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่พร้อมรวบรวมข้อมูล ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเมือง ตอบโจทย์เรื่องของเมืองหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น SMART SAFETY , SMART TRAFFIC , SMART ENVIRONMENT และ SMART GOVERNANCE

LARRY แพลตฟอร์มเชื่อมต่ออุปกรณ์ NVR DVR ระบบ กล้อง CCTV ได้ทุกรูปแบบ บริหารจัดการด้วยระบบ IoT ใช้งานได้ทุกทีทุกเวลา

SMART POLE เสาสมาร์ทโพลอัจฉริยะ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย ได้แก่ การกระจายเสียง , สถานีอากาศ , ระบบกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย , การขอความช่วยเหลือ SoS , ระบบแสงสว่าง และจุดกระจายสัญญานอินเทอร์เน็ต Wifi hotspot

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด (MIH) นำระบบสำคัญไปจัดแสดงภายในงานได้แก่ แพลตฟอร์มบริหารสถานพยาบาล
MyPcu ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข แพลตฟอร์มจัดการสถานพยาบาล ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของ คนไข้ คุณหมอ และสถานพยาบาล มีฟังก์ชั่นการใช้งานดังนี้ เช็คสิทธิการรักษา ไม่ต้องจดด้วยมือ วิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ สรุปค่ารักษาพยาบาล รวบรวมเคลมสิทธิรักษา ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. และ กรมบัญชีกลาง มีระบบรับจ่ายยาแม่นยำ นอกจากนี้ออกแบบโซลูชั่นการใช้งานให้เหมาะสม ตอบโจทย์แต่ละสถานพยาบาล

ระบบบริหารจัดการคิวดิจิทัล ด้วยเครื่อง Kiosk เชื่อมต่อหน้าจอเพื่อแสดงผลจองคิวสำหรับสถานพยาบาลโดยเฉพาะ
ชุดตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ครบจบในเครื่องเดียว สะดวก รวดเร็ว ตรวจครบรู้ผลเบื้องต้นได้ทันที วัดอุณหภูมิของร่างกาย วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันและวัดออกซิเจนในเลือด

ชุดตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ครบจบในเครื่องเดียว สะดวก รวดเร็ว ตรวจครบรู้ผลเบื้องต้นได้ทันที  วัดอุณหภูมิของร่างกาย วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันและวัดออกซิเจนในเลือด
*พร้อมพบกับทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำตลอดงาน*

ขอขอบคุณ 3BB
ขอขอบคุณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แพลตฟอร์มสำหรับเมืองอัจฉริยะ “ในเมือง”
NAIMUEANG SMART POLE