ปทุมธานีพร้อม !! ก้าวไปด้วยกัน การฝึกอบรมวิชาการ “ด้านการบริหารงานสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ”

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพครบวงจร ร่วมกับ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดฝึกอบรมทางวิชาการ “ด้านการบริหารงานสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ” , “ระบบข้อมูลสุขภาพกับมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และมาตรฐานข้อมูลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

งานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรมาร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์คิดคม สเลลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบ ด้านสาธารณสุขอีกทั้งยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด เป็นผู้บรรยายตลอดงาน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.พัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีความรุ้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการภารกิจงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ เข้าใจในกฎระเบียบด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฎิบัติงานระหว่างกัน
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดวางแนวทางการจัดทำมาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานพยาบาล MyPCU ให้กับบุคลากรสาธารณสุขควบคู่กันไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อาจารย์คิดคม สเลลานนท์ ได้กล่าวถึงระบบ MyPCU ที่นำมาใช้ในระบบบริหารสถานพยาบาล

“เราอยากได้ระบบที่ตอบโจทย์ Primary care ใส่โมเดลด้านสุขภาพต่างๆเข้าไปได้ โมเดลทางวิชาการควรจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมด้วย เลยพัฒนาขึ้นมา ตอนนี้มีทีมพัฒนามากขึ้นทำให้ระบบ MyPCU พัฒนาไปได้เยอะ ระบบข้อมูลสุขภาพมีข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา MyPcu เป็นโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ระบบของ MyPCU เป็นแบบ Auto Update ทั้งหมด
กรอบแนวคิดการพัฒนาของ My PCU เริ่มมาจากโปรแกรมตรวจ 43 แฟ้มเท่านั้น ผมสอนเรื่อง 43 แฟ้ม จึงคิดโปรแกรมตรวจ 43 แฟ้มขึ้นมาแต่แค่ตรวจและแก้อย่างเดียวก็ยังพบปัญหาจากซอฟแวร์เดิมที่ใช้อยู่ด้วย เลยคิดว่าถ้าพัฒนา My PCU ให้เป็น ระบบ HIS (Hospital Information Systems) ไปเลยน่าจะดีกว่า เราเลยสร้างเครื่องมือที่ให้ยูสเซอร์บันทึกให้ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามาตรวจจึงเกิดเป็นโปรแกรมที่ชื่อ MyPCU ขึ้นมา นอกจากพัฒนาระบบ 43 แฟ้มแล้ว MyPCU ยังพัฒนามาตรฐานอื่น ๆ เข้ามาในระบบด้วย ปัจจุบันมีสถานพยาบาลนำแพลตฟอร์ม MyPCU ไปใช้งาน กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ”

ภายในงานฝึกอบรมในครั้งนี้มีการนำแพลตฟอร์ม MyPCU และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาสาธิตการใช้งานให้ผู้ร่วมฝึกอบรมได้ใช้งานกันอีกด้วย โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ