พร้อมดูแล !! มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ ผลักดัน MyPCU นำเสนอให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ ได้นำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล HIS (Hospital Information Systems) หรือเรียกว่า “MyPCU”

นำเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นำเสนอผลงานโดย อาจารย์คิดคม สเลลานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ สำหรับแพลตฟอร์ม MyPCU ปัจจุบันได้รับการยอมรับใช้งานระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล กว่า 200 แห่งจากทั่วประเทศ