มัลติ อินโนเวชั่น ฯ รวมใจเป็นหนึ่ง ทำบุญติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ วัดเทวธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้นำทีมงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ให้กับวัดเทวธรรม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยประหยัดไฟและแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้าให้กับทางวัด
พระดำรงพล ถิรสทฺโธ (สนั่นวงศ์) ผู้ดูแลวัดแทนอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพ ได้กล่าวถึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในครั้งนี้

“สาธุอาตมาขอเจริญพร และขออนุโมทนาบุญ ที่โยม บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้มาถวายชุดโซล่าเซลล์ ที่เข้ามาติดตั้งที่วัดเทวธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในการติดตั้งครั้งนี้ ติดตั้งไว้ที่ศาลาการเปรียญ ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าอยู่สูงพอสมควร พอดีทางบริษัทได้มีจิตที่เป็นกุศล
มาถวายทางวัด โดยอาตมาเป็นผู้ดูแล จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับโยม และขอเจริญพรขอบใจ โยมทุกท่านที่ได้ช่วยมาในการกระทำในการติตตั้งในครั้งนี้ ขอเจริญพรโยม”

พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯยังได้มอบปัจจัยที่รวบรวมจากผู้บริหารและพนักงานมามอบให้กับทางวัดใช้ทำนุบำรุงวัดเทวธรรมอีกด้วย