มัลติ อินโนเวชั่นฯ และ นิว อาย รวมใจบริจาคโลหิต

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร นำโดยคุณสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท นิว อาย จำกัด ผู้นำด้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้จัดงานภายใต้โครงการ MIE และ New Eye Group ร่วมกันบริจาคโลหิต ด้วย Concept “หนึ่งคนให้หลายคนได้รับไปกับเราครอบครัว MIE และ New Eye Group” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ตึก 2 บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพนักงานทั้ง 2 บริษัทเข้ามาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรม จาก ผู้บริหาร และพนักงานทั้งจาก New Eye Group ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทาง MIE & New Eye Group ทีมผู้จัดงานต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ ภายใต้การนำของ คุณพจนา จันทนาอรพินท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งทีมงานจาก กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อีกทั้งยังมีน้องๆ จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้โครงการสำเร็จลุล่วงและผ่านไปด้วยนี้