มัลติ อินโนเวชั่นฯ พร้อมโชว์ศักยภาพ แพลตฟอร์มอัจฉริยะ “ในเมือง , MyPCU” งาน NAC 2024

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำด้าน SYSTEM INTEGRATOR ระบบเครือข่าย , ข้อมูล , สารสนเทศ , โทรคมนาคม พร้อมผนึกกำลัง บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด ผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานพยาบาล จะนำนวัตกรรมแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ในเมือง , มายด์พีซียู และเทคโนโลยี SMART CITY
ไปร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 ( 19th NSTDA Annual Conference: NAC 2024 ) สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG Implementation ( Co-creating R&D values to foster Thai economic and social transformation with BCG implementation ) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ติดตามรายละเอียดงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

ผลงานของเรา
บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
multiinno.com
facebook.com/multiinnovationengineering
youtube.com/@Multiinnovationengineering

NAIMUEANG I INTELLIGENT SMARTCITY PLATFORM

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด
MyPCU ผู้ช่วยมืออาชีพ จัดการสถานพยาบาล