เปิดแล้ว ศตส.กทม. ทีมงานคุณภาพ มัลติ อินโนเวชั่น ฯ พร้อมลุยเต็มที่ !!

ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เปิดดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2567 จะเฝ้าติดตามเหตุการณ์ในสถานที่สำคัญ ที่มีการจัดงานมีคนรวมตัวจำนวนมากและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนดินสอ ลานคนเมือง ถนนราชดำเนิน สนามหลวง เอเชียทีค ถนนรางน้ำ ถนนสีลม ไอคอนสยาม สยามพารากอน และในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดงาน เช่น สถานที่เอกชน วัด ชุมชน ที่จัดงานกว่า 140 จุด ทั่วกรุงเทพฯ

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์และสามารถเข้าระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยศูนย์ฯ จะมีรายงานผลสถิติยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ จากโรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 112 โรงพยาบาล

ส่วนบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้นำทีมงานเฝ้าดูแลระบบภาพสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ถนนต่างๆ บริเวณโดยรอบจากพื้นที่จัดงานสงกรานต์เชื่อมโยงระบบภาพมายังศูนย์ฯ แห่งนี้ ซึ่งจะมีทีมงานที่มากประสบการณ์ คอยดูแลระบบอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูล มอนิเตอร์เหตุการณ์เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหากับทางสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)กรุงเทพมหานคร รวมถึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาปฎิบัติงาน

อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มศักยภาพการทำงานเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลแก้ไขข้อขัดข้องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv และระบบสัญญาณภาพต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตลอดช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งทีมงานทั้งสองส่วนนี้ มีความพร้อมเต็มที่ในการดูแลระบบต่างๆ ตลอดเทศกาลฯ ทางบริษัทต้องขอชื่นชมในการเสียสละของทีมงานทุกท่าน ที่งดเว้นวันหยุดพักผ่อนของตัวเองเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
จะเปิดดำเนินการ 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
โดยวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 จะเปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00น. – 02.00 น.
และวันที่ 16 – 17 เมษายน 2567 จะเปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา08.30 น. – 16.30 น.

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากทีมปฎิบัติงานและภาพจาก www.facebook.com/bangkokbma