MIE Saturday Together & April’s Birthday

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ณ สำนักงานพุทธมณฑล โดยแผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม MIE Saturday Together เป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันเสาร์สิ้นเดือน

ซึ่งกิจกรรมในเช้าวันนี้ 27 เมษายน 2567 ให้พนักงานและผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยกันก่อนไปปฎิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อไป ในวันนี้คุณสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณวรวรรณ พรหมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้พูดถึงภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมาและการทำงานในเดือนนี้ ที่ทางบริษัทได้รับภารกิจได้ร่วมรับผิดชอบดูแลงานเทศกาลสงกรานต์ ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับคำชื่นชมมาจากทางกรุงเทพมหานครถึงการปฎิบัตงานของทีมงานทุกคน ทางผู้บริหารได้กล่าวขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนการปฎิบัติงานในวันนี้ ให้หัวหน้างานรับผิดชอบดูแลให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ให้ร่วมมือร่วมใจปฎิบัติงานให้เรียบร้อยภายในวันนี้

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม April’s Birthday ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเมษายน 2567 ในนามของบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา

ส่วนเดือนหน้าทางแผนกทรัพยากรบุคคลจะมีกิจกรรมดีๆ เป็นเรื่องอะไรนั่นต้องคอยติดตามชม รับประกันว่าเข้มข้นแน่นอน