Larry เปิดตัวสุดฮือฮา !! ที่งาน TIMES – iCON 2024

เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติจาก กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES – iCON2024 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ซึ่งเป็นงานนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งมีนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งบริษัทฯได้นำเสนอแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะที่มีชื่อว่า “Larry” (ลารี่) มาจัดแสดงที่งานนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Larry Intelligent Operation Center” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองการใช้งาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นอย่างดี

แพลตฟอร์ม “Larry” (ลารี่) เป็นระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ หรือ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองให้เป็น สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารเมือง จะแสดงข้อมูลของเมืองให้ผู้บริหารเมืองได้รับทราบก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งผู้บริหารเมืองเมื่อทราบข้อมูลแล้วจะสามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายและงบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองในระยะยาวต่อไป

แพลตฟอร์มบริหารเมืองอัจฉริยะ “Larry” (ลารี่) มีฟังก์ชั่นการทำงานของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่

1.Smart Environment
2.Smart Living
3.Smart People
4.Smart Governance
5.Smart Economy
6.Smart Mobility
7.Smart Energy

คุณณัฐสิทธิ์ ยมะสมิต Duputy Manager ได้กล่าวถึงแพลตฟอร์ม Larry ว่า

“Larry เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการนำข้อมูลจากหลายอุปกรณ์หลาย Vender เข้ามารวมกัน เพื่อสร้างบิ๊กด้าต้าของสมาร์ทซิตี้ เพื่อตรวจสอบ ดูแล บริหารจัดการข้อมูล โดยเราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อตอบโจทย์ต่างๆของเมือง เช่นการนำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV จากหลากหลาย Vender มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพื่อการบริหารงานอย่างบูรณาการ

ยกตัวอย่างเรื่องการจราจร เราจะดูได้ว่า รถเข้าเมืองหรือออกจากเมืองมีจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวัน และจากสมการตัวนี้เราสามารถดูได้ว่ามีรถติดมากแค่ไหน

นอกจากนี้เรายังนำข้อมูลเหล่านี้มา เทรนสร้างเป็น AI ในการจับพฤติกรรมไม่ดี ผิดกฎจราจร เช่นการจอดรถในที่ห้ามจอด การฝ่าฝืนกฎจราจร”

นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างจากอีกหลากหลายฟังก์ชั่นที่ทาง Larry ทำได้ โดยยังมีอีกเรื่องของเมืองที่ Larry มีข้อมูลและพร้อมนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฝนตก – น้ำท่วม ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาขยะ ปัญหาการจราจร ปัญหาไฟส่องสว่าง ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ

วันนี้ Larry พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเมือง เพื่อให้เมืองของคุณจัดการได้ดีขึ้น สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

คุณณัฐสิทธิ์ ยมะสมิต